Εγγυημένη ποιότητα

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με υλικά ποιότητας και ελέγχονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους.

Φροντίζουμε να φτάσουν σε εσάς χωρίς ελαττώματα και φθορές.

Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν είμαστε υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε την αιτία και να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του.