Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "αναλογία 0.75":

Προϊόντα

web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28
web - 20%
6.60 5.28